Hovedparten av den franskspråklige litteraturen i Canada er skrevet i Québec, men det finnes også forfattere fra andre deler av landet som skriver på fransk. Blant annet i provinsen Ontario finnes det et franskspråklig litterært miljø, og flere av forfatterne fra dette miljøet er opptatt av å understreke sin egenart i forhold til forfatterne fra Québec.. Hele artikkelen