François Xavier Garneau, kanadisk franskspråklig jurist og historiker. Han regnes som grunnleggeren av fransk-kanadisk historievitenskap. Garneaus mest kjente verk er L'Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours (1845–1848), "Canadas historie fra landet ble oppdaget og til våre dager"), som er preget av liberale og patriotiske idealer. Han skrev også flere skildringer av sine reiser i Frankrike og England like etter 1830. Garneau øvde sterk innflytelse både på engelsk- og franskspråklig litteratur i Canada på 1800-tallet. Hans synspunkter har også hatt betydning for kanadiske historikere i det 20.århundre.