Octave Crémazie, fransk-kanadisk lyriker. Sammen med to brødre drev han i mange år en bokhandel og et forlag som fikk stor betydning for utviklingen av fransk-kanadisk kultur. Som dikter var han påvirket av de franske romantikerne, og han regnes som en viktig inspirator for fransk-kanadisk romantikk. Diktene hans hadde et sterkt patriotisk preg og mange oppnådde stor popularitet i samtiden. De ble publisert i forskjellige aviser og ble samlet i Oeuvres complètes ("Samlede verker") som kom ut posthumt i 1882.