Robert Charbonneau, kanadisk franskspråklig forfatter. Som journalist og kulturadministrator spilte han en viktig rolle for utviklingen av moderne franskspråklig litteratur i Canada. Romanene hans er psykologiske, påvirket av samtidig fransk og amerikansk litteratur. Blant dem kan nevnes Ils posséderont la Terre (1941, "De skal arve jorden"), Aucune créature (1961, "Ingen skapning") samt Aucun chemin n'est sûr ("Ingen vei er sikker" som utkom posthumt i 1990.