Laure Conan, kanadisk franskspråklig forfatter. Hun var opptatt av religiøse spørsmål og av kanadisk historie og kjempet for å styrke kvinnenes plass i kanadisk kultur- og samfunnsliv. Blant hennes verker er brevromanen Angéline de Montbrun (1881) særlig kjent. Den regnes som den første psykologiske roman i kanadisk litteratur. Senere skrev hun historiske romaner som L'Oublié (1900, "Den glemte") og La Sève immortelle ("Den udødelige sevje") som utkom posthumt i 1925. Hun skrev også noveller som Un amour vrai (1897, "En sann kjærlighet") og virket som tidsskriftredaktør. Conan hadde mye å si for den plass religion og fedrelandskjærlighet skulle få i fransk-kanadisk litteratur.