Datamaskinarkitektur

Datamaskin, elektronisk innretning som kan: Lagre, flytte, søke i, og utføre matematiske og logiske operasjoner på data. Data kan tolkes som tall (heltall, relle tall), symbol (tegn), tekst, logisk verdi, instruksjon, mm. Tallene kan representere verdier i beregninger, men vel så ofte representerer tall og bokstaver noe som er digitalisert: bokstavformer, tekst, bilder, lyd, kurver, noe som er målt, osv. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Datamaskinarkitektur

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt