flyttall

Artikkelstart

Flyttall er tall uttrykt ved hjelp av en desimalbrøk og en eksponent. De brukes i datamaskiner for å representere reelle tall. Eksponenten er den potensen med grunntallet 10 som desimaltallet må multipliseres med for å få tallets faktiske verdi. For eksempel kan tallet 139 000 000 000 skrives 0,139 · 1012, og dermed uttrykkes som flyttall ved hjelp av desimalbrøken 0,139 og eksponenten 12.

Faktaboks

Etymologi
av engelsk floating point number

Betegnelsen flyttall henspiller på at desimalpunktet (kommaet) ikke har noen fast plassering, men flyttes etter som de forskjellige beregningsoperasjonene utføres. Dette i motsetning til fasttall, som uttrykker tall ved hjelp av et antall sifre der desimalpunktet alltid er i korrekt posisjon.

På grunn av begrenset nøyaktighet i datamaskinen – man kan bare ta med et begrenset antall desimaler i tallene – vil man få avrundingsfeil ved flyttallsoperasjoner. Svært små tall vil for eksempel avrundes til null, og irrasjonale tall må tilnærmes med rasjonale tall. Normalt er imidlertid nøyaktigheten så stor at feilene blir uten betydning.

Desimalbrøken og eksponenten lagres i datamaskinen som separate seksjoner av en blokk på enten 4 byte (enkeltpresisjon) eller 8 byte (dobbeltpresisjon). Dette gir cirka 7 gjeldende siffer for enkeltpresisjon og 14 for dobbeltpresisjon.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg