Ethvert datamaskinsystem inneholder en eller flere klokker (også kalt taktenheter). De sender ut regelmessige strømpulser -klokkeslag- som har til oppgave å synkronisere samspillet mellom de andre komponentene i systemet, f.eks. mellom mikroprosessor, hukommelse og inn-/ut-enheter. Klokkefrekvensen, tidligere målt i megahertz (MHz) og nå vanligvis i gigahertz (GHz), er hastigheten på disse pulsene.