Flerprosessering, bruk av to eller flere prosessorer samtidig i samme arbeidsstasjon eller server, slik at man får opp ytelsen ved å kjøre flere oppgaver samtidig. Ved tett kopling mellom prosessorer (for eksempel “symmetrisk flerprosessering” (symmetrical multiprocessing), avanserte operativsystemer og tilpassede applikasjoner) kan flerveis maskiner med opptil 64 eller 128 prosessorer skalere ytelsen tilnærmet proporsjonalt med antall prosessorer. Noen leverandører tilbyr prosessorer med doble kjerner, slik at de framstår som to prosessorer i samme brikke. I superdatamaskiner beregnet på tunge vitenskapelige beregninger kan man ha mange tusen prosessorer som arbeider parallelt, se parallellprosessering.