Ekspansjonskort, kretskort med ekstra funksjoner og/eller tilkoblinger for utbygging av en datamaskin. Kortet kan inneholde ekstra hukommelse, flere terminalutganger, grafikkhåndtering, kobling til nettverk, kontroller for periferiutstyr, kommunikasjonsporter m.m. Kortene installeres i dertil egnede kortkontakter eller spor (eng. slots) i maskinen. De fleste datamaskiner er utstyrt med flere spor for utvidelsesformål. For personlige datamaskiner finnes fortsatt et meget stort utvalg av forskjellige ekspansjonskort. Se også kretskort.