Notebook, bærbar personlig datamaskin der den største flaten er på størrelse med et A4-ark (mindre enn en laptop), og der tastene har samme bredde som på en bordmaskin. En spesiell type notebook er Tablet PC, som følger en spesifikasjon gitt av Microsoft, drives av en egen utgave av Windows, og kombinerer en trykkfølsom skjerm med programvare for å gjøre om håndskrevne notater til tekst.