Inn/ut-enhet, funksjonsenhet i et datamaskinsystem som tar imot inndata, overfører dem til datamaskinen for behandling ved hjelp av et program, som deretter mottar utdata fra programmet og overfører disse til f.eks. lagringsenhet eller skriver.