Inn/ut-enhet, funksjonsenhet i et datamaskinsystem som tar imot inndata, overfører dem til datamaskinen for behandling ved hjelp av et program, som deretter mottar utdata fra programmet og overfører disse til for eksempel lagringsenhet eller skriver.