Koprosessor, en hjelpeprosessor i en datamaskin eller et datamaskinsystem spesielt konstruert for å håndtere en bestemt, ofte tidkrevende, oppgave. Det kan dreie seg om tunge beregninger, bearbeiding og presentasjon av grafikk, lyd eller video, kommunikasjon mot andre systemer, eller kjøring av et internt overvåkingssystem som sjekker at alt fungerer som det skal. Formålet med en koprosessor er vanligvis å avlaste hovedprosessoren, og derved øke den generelle kapasiteten på systemet.