Port, kontaktpunkt på en datamaskin eller annet datautstyr for å kople til annet utstyr via en spesielt tilpasset kabel. En port har en standard fysisk utforming og er knyttet til en bestemt type grensesnitt, som sikrer at signalene overføres og tolkes korrekt på hver side av forbindelsen. Den typiske porten for å knytte sammen nyere PC-er med bl.a. skrivere, kameraer, musikkspillere og mobiltelefoner, er knyttet til USB-grensesnittet. Eldre PC-er har egne porter for enheter som tastatur, mus, skriver og modem.