Prosessorenhet, den delen i et datamaskinsystem som inneholder selve den sentrale regneenheten eller prosessoren, der data tas imot, manipuleres og resultater avgis ifølge instruksjoner gitt av et internt lagret program. En prosessorenhet bestod tidligere av ett eller flere sammenkoblede kretskort, men moderne datamaskiner bygges nå opp omkring en eller flere generelle mikroprosessorer, montert på ett stort kretskort sammen med støttekretser av forskjellige slag. Blant disse støttekretsene kan det være dedikerte prosessorer, spesielt utviklet for å håndtere oppgaver som styring av inn- og utdata, kommunikasjon, grafikkmanipulering osv. Disse avlaster eller utfyller hovedprosessoren og bidrar dermed til økt systemytelse.