Sekvensiell tilgang, tilgang til data på en lagringsenhet der søkingen etter et bestemt datasett (fil) krever gjennomlesning av hele innholdet fra begynnelse til slutt, som f.eks. på et magnetbånd. Dette gjør sekvensielle lagre svært langsomme, og et søk vil i beste fall ta atskillige sekunder (jfr. direkte tilgang).