Teknologi og materialer i grafisk industri

Grafisk produksjon, produksjon av trykksaker som bøker, tidsskrifter, plakater, brosjyrer og annet reklamemateriell osv., samt all slags trykking på papir, glass, plast, metall, kartong, tekstil osv. Se trykksakproduksjon. . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Sven Erik Skarsbø

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 75 artikler:

O

  1. offset