Grafisk produksjon er en betegnelse på produksjon av trykksaker som bøker, aviser, tidsskrifter, plakater, brosjyrer og annen reklame, samt all slags trykking på papir, glass, plast, metall, kartong, tekstil og så videre. . Hele artikkelen