Glassplate eller kontaktfilm med fint nett av kryssende svarte linjer som brukes ved reproprosessen for å skape rasterpunktene i det reproduserte bildet. En original som fotograferes gjennom glassplatene eller kontaktrasteret, løser seg opp i punkter med ulik størrelse som gjengir tyngden i mellomtonene. Tettheten i linjemønsteret for trykking i offset er vanligvis mellom 60 og 120 linjer per cm.