Kjemigrafi, (av kjemi og -grafi), fremstilling av trykkplater (klisjeer) ved etsing i sink eller kobber etter at originalen fotografisk er overført til metallet. Se autotypi.