Punktmønster som halvtoneillustrasjoner (f.eks. fotografier) er delt opp i for å få frem mellomtoner når de trykkes med én farge – i firfargetrykk én og én farge – på papir. Mellomtonene fremkommer ved at rasterpunktene varierer i størrelse; store i mørke partier og små i lyse partier. Der hvor punktene er små, lyser det hvite papiret igjennom og blander seg med det sorte og skaper illusjonen om mellomtoner.