Speilbind, spesiell type bokbind som var meget brukt i Danmark på 1700-tallet, utført som symmetrisk rammedekor med hjørnedekorasjoner som strakte seg ut mot en tynn gullramme langs bindets kanter.