Ål, tynt, syllignende redskap som setteren brukte ved korrigering i blysats. Ålen var også i bruk i trykkeriet når trykkeren skulle lage pasningsmerker ved montering av tilretning under sylinderens dekkark.