Galvanografi, (etter L. Galvani og -grafi), tidligere fellesbetegnelse på type- og billedtrykk hvor matriser eller trykkform er fremstilt ved elektrolytiske (galvaniske) metoder.