Grafiske trykkmetoder, betegnelse på flere ulike teknikker for mangfoldiggjøring av informasjon eller overføring av et originalmateriale til papir eller annet trykkbart materiale. Se boktrykk, fleksografi, offset og dyptrykk.