Pregning, fremstilling av skrift, tegninger eller figurer på medaljer, mynter o.l. ved hjelp av stålstempler med inngravert mønster. I boktrykkerfaget brukes uttrykket i forbindelse med forming av papir- eller gipsmatrise over typesatsen eller klisjeen; på den måten kan man trykke opphøyet eller fordypet skrift eller mønster.