Mykgrunnsradering, grafisk teknikk som fremkommer ved at det legges kornet papir over etsegrunnen og tegnes på dette. Trykket får da en ru strek og en myk virkning. Félicien Rops (1833–98) er blant teknikkens fremste utøvere.