Papirformater, størrelse og proporsjon på papirark. Proporsjonene på et papirark eller en side kan ha like stor betydning for funksjonalitet og utseende av en trykksak som størrelsen. I forbindelse med trykksaker betyr papirformat som regel størrelsen på selve trykkarket eller utgangsformatet. Trykksaker som består av mange sider blir vanligvis trykt 8, 16 eller 32 sider om gangen og deretter falset, heftet og renskåret, og det oppstår dermed et visst forhold mellom utgangsformatet og den endelige sidestørrelsen. En bokstørrelse på 17 x 24 cm trenger f.eks. et utgangsformat på 70 x 100 cm, noe som gir 16 boksider på hver side av arket (medregnet plass til beskjæring). Trykkpapir finnes i en rekke standard lagerformater som danner utgangspunkt for størrelsen på bøker og andre trykksaker, se A-format og standardformater.