Reprofag, (av reprodusere), samlebetegnelse for de tradisjonelle fagområdene innenfor trykksakproduksjon, reprofotografering, repromontasje, litografi, kjemigrafi og gravørfag. Disse fagene hadde til felles at de bidrog i en arbeidsprosess der en original gjennom en fotografisk eller fotokjemisk prosess ble overført til et trykkmedium – klisjé, offsetplate el.l. Hele fagfeltet har i løpet av de siste årene gjennomgått en teknisk utvikling som har ført til at enkelte fagområder er blitt borte, mens andre er blitt slått sammen. Etter hvert som prosessen i begynnelsen av 1990-årene mer og mer ble overført til digitalteknikk, ble fagene ytterligere integrert, og i 1995 ble reproteknikk slått sammen med typografi/repromontasje til et enhetlig opplæringsområde under betegnelsen førtrykk.