Ris, papirmengde, lik 500 ark, inndeles i 20 bøker à 25 ark.