Bokbinderverktøy til å anbringe figurer og mønstre i gull- eller blindtrykk på bokbind. Også om selve avtrykket.