Hestekjøretøyer

Hestekjøretøy er kjøretøy til transport av personer eller gods som blir trukket av hest. Kjøretøyet kan være utstyrt med hjul (vogn, kjerre), eller meier (slede) til bruk på vinterføre. Slike kjøretøyer var, inntil jernbanen ble anlagt, enerådende på landtransportens område, og de var i utbredt bruk som transportmiddel til omkring 1950. . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Audun Dybdahl

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 76 artikler: