Rem eller hjelpetøyle fra bissel til bukgjord for å hindre at hesten slår hodet opp.