Tømmestol, ring på høvre eller bogtre som kjøretømmen går gjennom.