Kjerre, tohjuls hestekjøretøy for transport av gods eller personer. Mange typer var i bruk. Stolkjerren med sete for to var vanlig i skysstrafikken; gjødselkjerren, ofte med tippbar kasse, vanlig på gårdsbrukene. Forsvaret brukte bl.a. pakkjerre og ammunisjonskjerre. Også lett vogn for håndkraft til transport av varer.