Einbeite, enbeite, forspann som består av bare ett dyr; kjøretøy for ett dyr.