Ackjie, akkje, pulklignende slede trukket av hest, brukt i Rana på 1800-tallet; ukjent andre steder. Praktisk kjøretøy i veiløst terreng. Noen få eksemplarer finnes på Rana Museum.