Tømmer, remmer eller snorer til å styre trekkdyr med under kjøring (sing. tøm eller tom). På hestesele festet i bisselet på hver side av hestens munn og løper igjennom ringer (tømmestoler) på høvre eller bogtre.