Munnbitt, leddet jernstang som hører til bisselet, se bissel. Fra en ring, undertiden med tverrstang, på hver side av munnbittet går tømmene som brukes til styring av hesten.