Høvre, eller hyvre, del av hestens seletøy; tverrstilt bøyle av metall, som hviler på puten, høvreballen, like bak hestens manke. Høvret tjener til å holde dragene oppe og er forsynt med øyne som tømmene føres gjennom. Før ca. 1850 var høvrer ofte laget av tre, med rik dekor i skurd og farger.