Tømmerdoning, geitdoning. Robust hestekjøretøy til transport av tømmer. Består av kort meiepar foran (bukk) forbundet med lenker til noe lengre meiepar (geit). Kjøretøyet har også vært brukt med traktor som trekkraft.