Bil er kjøretøy (motorvogn) med minst fire hjul og motor. I dag er det vanlig både med biler som drives av forbrenningsmotor, elektrisk motor (elbil) og en kombinasjon av disse to motortypene (hybridbil). Det finnes også biler med brenselcelle, med hydrogen som drivstoff. De første personbilene så dagens lys på slutten av 1800-tallet, og i løpet av 1900-tallet fikk bilen en stadig mer sentral plass i industrialiserte samfunn. Hele artikkelen

Ny artikkel