Pobeda var et sovjetisk bilmerke produsert 1946–58. Produksjonen begynte i en fabrikk i Gorkij. I forbindelse med handelsavtaler og kjøpetillatelser kom et ganske stort antall Pobeda til Norge i begynnelsen av 1950-årene. Produksjonen opphørte da merket Volga overtok, men vognen ble frem til 1970-årene bygd på lisens i Polen under navnet Warszawa.