Bjering, norsk bilmerke utviklet av ingeniør Hans Christian Bjering og produsert av Raufoss Ammunisjonsfabrikk. Bilene ble utviklet spesielt for norsk vinterføre, og var derfor smale, hadde mest vekt på bakhjulene, og forhjul som kunne byttes ut med ski. En serie på fire biler ble produsert i årene 1921-22. I tillegg ble to prototyper bygget på bestilling av Forsvarsdepartementet i 1924-25. Disse var kjent som Bjerings motorslede.