Belysning er det lyset som faller på gjenstandene i vår omgivelse og medvirker til deres utseende. Belysningen består dels av direkte lys fra selvlysende legemer (lyskilder), og dels av spredt, reflektert eller gjennomskinnende lys fra ikke-selvlysende medier og legemer.Dagligspråket har et rikt forråd av ord som karakteriserer forskjellige typer av belysninger, som sterkt og svakt, hardt og bløtt, varmt og kaldt lys, sollys, demringslys, lampelys, gatelys, arbeidslys.. Hele artikkelen