Hornlykt, liten lykt med sider av horn som var i bruk på 1500-tallet. Den var beregnet for å holdes i hånden eller henges opp. Lyskilden var talglys. Talgen ble formet til en stang med en veke i midten.