Fig. 1 Luminanskontrast
.
Lisens: CC BY SA 3.0

Kontrast, luminanskontrast, oppstår når det er stor forskjell i lystetthet mellom to eller flere inntil hverandre liggende flater.

Når to jevnt belyste flater ligger inntil hverandre vil øyet kunne skille mellom dem bare dersom de har forskjellig luminans eller farge; vi sier da at de står i kontrast til hverandre. Kontrasten spiller en svært viktig rolle i belysningsteknikken fordi det å oppfatte kontraster er en av øyets viktigste oppgaver. Luminanskontrasten er viktigst, og det er denne som behandles her.

Beregning av kontrast

Figur 1 viser en flate med luminans L og et mindre, indre område, med luminansen L°. For at vi skal kunne skjelne det indre området fra bakgrunnen, må det være en tilstrekkelig stor luminansforskjell tilstede mellom flatene. Denne minste luminansforskjellen kaller vi terskelkontrasten. Terskelkontrasten er imidlertid ikke konstant, men avhengig av mange forhold. På grunnlag av omfattende studier har man kommet fram til en standardisert kontrastkurve som beskriver grenseverdien for synlighet som funksjon av objektets luminans, dets bakgrunnsluminans, hvor i synsfeltet kontrasten befinner seg, den fysiske størrelsen til objektet og alder på iakttager. Alder har faktisk betydelig innvirkning på terskelkontrasten.

Formel for beregning av kontrast: C = (Lº – L) / L

Tallverdien kan være negativ eller positiv; positiv kontrast når Lº>L (lyst objekter mot mørkere bakgrunn) og negativ når Lº<L (mørkt objekt mot lysere bakgrunn. Multipliserer vi med 100 får vi objektets prosentvise kontrastavvik i forhold til referansen (bakgrunnen). Den inverse verdi av terskelkontrasten kalles kontrastfølsomhet. Denne øker ved økende luminans.

Beregningseksempel for kontrast

Som et eksempel beregner vi kontrasten ved skriving med blekk, med luminans 7 cd/m², på hvitt papir som har luminans 70 cd/m². Kontrasten blir da: (7 – 70) / 70 = – 0,90. Tallet er ubenevnt.

Kontrasten i seg selv er uavhengig av belysningsstyrken, men er kontrasten liten (liten tallverdi) må det høyere belysningsstyrke til (bedre lys) for at den skal oppfattes like klart.

Eksempler på kontraster som forekommer i praksis:

  • Svart tusj på hvitt tegnepapir: 0,93
  • Blått blekk på hvitt skrivepapir: 0,90
  • Maskinskrift, svart på hvitt papir: 0,80
  • Myk blyant på tegnepapir: 0,67
  • Hard blyant på tegnepapir: 0,33

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg