Piper, oljefelt på britisk kontinentalsokkel. Feltet ble oppdaget i 1973 i britisk blokk 015/17. Produksjon fra feltet startet i desember 1976. Vanndybden i området er ca. 145 m. På feltet skjedde i 1988 Piper Alpha-ulykken, ved en gassutblåsning på plattformen Piper A. Operatør for feltet er Talisman Energy.