Peace People, fredsbevegelse i Nord-Irland, opprettet 1976. Formålet var å samle alminnelige mennesker til en spontan protest mot voldshandlinger og krig. Initiativtagerne ble støttet også fra utlandet, bl.a. ble det i Norge samlet inn midler til en «folkets fredspris», som ble gitt til bevegelsens ledere Mairead Corrigan og Betty Williams. Året etter ble de to kvinnene tildelt Nobels fredspris for 1976. Organisasjonen var mer kjent i utlandet enn i Nord-Irland og gikk etter hvert i oppløsning.