Det moderne mennesket ble utviklet i Afrika, og det finnes mange funn etter disse både øst og sør på kontinentet. Også en av de første store sivilisasjonene, det gamle Egypt, oppstod her.Nord-Afrikas tilknytning til Middelhavet og kulturene her, la grunnlag for et nettverk av handel og etter hvert ideer som skulle bestå i århundrer. To verdensreligioner, først kristendommen og så islam, spredte seg også langs disse rutene.. Hele artikkelen