EAC, østafrikansk økonomisk samarbeidsorganisasjon, grunnlagt 1967 ved en avtale mellom Kenya, Uganda og Tanzania for å sikre en balansert økonomisk utvikling i de tre land og styrke de gjensidige økonomiske, handelsmessige og industrielle forbindelser. Fellesskapet var et resultat av en prosess som ble innledet i 1917 da kolonimakten Storbritannia etablerte en tollunion mellom Kenya og Uganda som Tanganyika sluttet seg til i 1927. EAC brøt sammen 1977, men organisasjonen ble gjenopprettet 2000. De tre medlemslandene vedtok 2003 en tollunion.